Melasse – til ensilering af fortørrede afgrøder

Den bedste og billigste ensilering opnås når grønmassen høstes med et passende tørstof- og sukkerindhold. Desværre tillader vejrforholdene ikke altid, at dette kan lade sig gøre. Hvis f.eks. græs får nedbør medens det ligger på skår, kan en stor del af sukkeret være udvasket eller nedbrudt.

Bliver sukkerindholdet på denne måde bragt ned under 8 % kan der med fordel tilsættes 30-40 kg melasse pr. tons afgrøde for at sikre et tilstrækkeligt sukkerindhold til mælkesyregæringen. Men anvendelse af melasse forudsætter at græsset er fortørret til mindst 25 % tørstof for at undgå saftafløb. Elles vil melassen forsvinde ud af ensilagen med saftafløbet. Tørstofindholdet kan evt. hæves ved iblanding af Pulpetter.

En anden fordel ved at anvende melasse i forbindelse med ensilering er, at melassens klistrede effekt giver en mere effektiv pakning af grønmassen i siloen. Dette reducerer luftindholdet i ensilagen og bidrager hermed til at sikre den hygiejniske kvalitet. Endvidere betyder en bedre pakning at der bliver plads til mere ensilage i samme silo.