Får er nogle kræsne dyr. Takket være fårets smalle hovedform har de mulighed for at afgræsse tæt på marken og kun udvælge de mest velsmagende plantedele.

Får udvælger naturligt foder og kun det bedste er godt nok. Kosetter er et højkvalitets foderstof, og består af tørret og pelleteret roepulp tilsat 35% melasse.

Højt indhold af fordøjelige cellevægsstoffer og energi

Gennem Kosetters unikke kombination af kulhydrater med forskellig nedbrydningshastighed opnås et godt vommiljø. Først frigøres det letomsættelige pektin og sukker i Kosetterne. Derefter forsynes vommens mikroorganismer med energi fra de egentlige cellevægsstoffer. Da Kosetter overvejende består af cellevægsstoffer, forbliver disse i vommen over en længere periode og er et udmærket levested for mikroorganismerne.

Hvis grovfoderet har lav fordøjelighed

Sent høstet hø eller andet tungt fordøjeligt grovfoder er svært at anvende til får, idet de har vanskeligt ved at tygge dette foder tilstrækkeligt. Ofte bliver der meget spild med et sådant grovfoder. Fårene har desuden svært ved at klare sig på dette foder, også selvom det tildeles efter ædelyst. Her er Kosetter et godt supplement, for at få balance i rationen.
Vigtigt: Kosetter er presset i 6 – 8 mm piller. Er man ikke sikker på, at besætningen uden problemer kan æde piller i denne størrelse, må det meget kraftigt anbefales enten at knuse pillerne eller sætte dem i støb (sætte vand til pillerne således de kvælder op) inden fodring

Kosetter til får i brunstperioden

Et får i stigende huld har den bedste frugtbarhed. Frugtbarheden er en af de vigtigste forudsætninger for en lønsom lammeproduktion. Kosetter kombineret med korn giver fåret gode forudsætninger for at afgive mange æg under brunsten. Anbefalet tildeling: 0,1 kg Kosetter per får og dag ca. 3 uger før bedækningssæsonens start og under denne.

Drægtige får

Mod slutningen af drægtigheden begrænses den plads, der er til rådighed for vommen af de voksende fostre. Dette betyder at foderrationen må gøres mere og mere koncentreret. Samtidig med at fåret forsyner fostrene med næring, skal hun også vedligeholde sit eget huld for at klare sig igennem en problemfri læmning efterfulgt af en hurtig overgang til diegivning. Dette kræver en vel afstemt foderration. Anbefalet tildeling: 0,1 kg Kosetter per får og dag ca. 3 uger før læmning til 1-2 uger efter læmning.

Tilskudsfoder til lam

Lønsom lammeproduktion kræver en god og konstant tilvækst helt frem til slagtning. Mange gange er den aftagende græsvækst hen over sommeren utilstrækkelig til at vedligeholde tilvæksten, hvorfor der kræves et fodertilskud. Anbefalet tildeling: 0,1 kg Kosetter per lam og dag. Kosetterne suppleres efterhånden med korn til en total tildeling på 0,3 – 0,4 kg kraftfoder per dag. Vigtigt. Kosetter er presset i 6 – 8 mm piller. Er man ikke sikker på, at besætningen uden problemer kan æde piller i denne størrelse, må det meget kraftigt anbefales enten at knuse pillerne eller sætte dem i støb (sætte vand til pillerne således de kvælder op) inden fodring