Roemelasse udvindes i forbindelse med sukkerproduktionen. Melasse øger foderrationens energiindhold og velsmag og binder støv og foderpartikler.

Energirigt flydende sukkerfoderstof

Når det blandes i drikkevandet, kan melasse bidrage til øget velsmag. Melassen udligner også smagsforskelle i drikkevand fra forskellige kilder, hvilket kan have stor betydning, hvis man f.eks. vil tilføre en konkurrencehest væske mellem svedfremkaldende præstationer.

Øger foderrationens energiindhold

Melasse indgår i de fleste færdigblandede foderprodukter, og det anvendes bl.a. på grund af melassens velsmag, energiværdi og evne til at sammenbinde de forskellige komponenter i foderblandingen. Melasse har et højt indhold af letfordøjelig energi og giver i moderate mængder en gavnlig diætmæssig virkning.

I ren eller fortyndet form kan det også hældes over foderet og virke appetitvækkende på heste, der er trætte af deres foder.

Anvendelse og fremstilling

Melasse anvendes som foderråvare og som enkelt foder ved fodring af drøvtyggere, heste og svin. Det forbedrer smagen og har en diætmæssig virkning. Melasse er også et godt bindemiddel ved produktion af piller, og det binder desuden støv. Melasse bruges også som ensileringsmiddel og som substrat ved bioteknisk produktion. Melasse fremstilles under roekampagnen fra september-januar. Fremstilling sker på landets sukkerbrug. Produkterne er tilgængelige hele året.

Melasse i foderrationen

Melasse skal gives sammen med havre og hø. En normal ration er på 0,3-0,5 kg/dag, gerne opdelt på et par fodringer.

Udseende og holdbarhed

Melasse er flydende og mørkebrun i farven. Melasse er nemt at opbevare og påvirkes normalt ikke af længere tids opbevaring, så længe den ikke fortyndes.

0°C 20°C 30°C 40°C
Viskositet cp 13.000 1.900 850 370
Densitet kg/m³ - 1.380 - -