I forbindelse med sukkerfabrikationen vaskes sukkerroerne og snittes i fine strimler, hvorefter sukkeret udtrækkes med ca. 70ºC varmt vand. Efter udvaskningen indeholder snitterne kun 7-8 % tørstof. Ved at presse sukkerroesnitterne og tilsætte ca. 4 % melasse får HP-Pulp et tørstofindhold på ca. 27 %.

Online bestilling af HP-Pulp til levering i Danmark

Nu er det muligt at bestille HP-Pulp til levering i roekampagnen 2024 online.

Bestil HP-Pulp her >>

Bemærk:
I tilfælde af at bestillingerne overstiger produktionskapaciteten, accepteres bestillingerne i den rækkefølge vi modtager dem (først til mølle princippet).

Vi tager forbehold for at et logistikomkostningstillæg kan blive pålagt listeprisen pga. aktuel uklarhed om den fremtidige omkostningsudvikling til transportbrændstof og logistik. Et evt. logistikomkostningstillæg, vil vi naturligvis informere om tidligst muligt og senest 4 uger inden levering.

Anbefalet tildeling af HP-Pulp til Kvæg

Malkekøer: 3-5 FE/ko/dag, svarende til 12 – 20 kg ensileret HP-Pulp/dag.
Kødkvæg: 2-6 FE/dyr/dag, afhængig af dyrets størrelse.

Tildelingen skal naturligvis afstemmes efter rationens sammensætning. Større mængder kan tildeles uden problemer.

Lagring, håndtering og holdbarhed

Ensileringen skal være afsluttet og temperaturen bør være faldet til ca. 15ºC inden siloen åbnes. Dette tager normalt 4-5 uger. Ved udtagningen bør ensilagen skrælles eller skæres løs. Forbruget skal være så stort at der skrælles mindst 10 cm af den åbne endeflade pr. dag. I praksis er dette ikke altid muligt, men målet bør være, at hele endefladen bruges på højest 5 dage. HP-Pulp har lang holdbarhed og kan lagres mere end et år uden at næringsindholdet ændres.