Pulpetter – til ensilering af ikke fortørret grønmasse

Den bedste og billigste ensilering opnås når grønmassen høstes med et passende tørstof. Desværre tillader vejrforholdene ikke altid, at dette kan lade sig gøre. Høstes afgrøden med for lavt tørstofindhold giver det anledning til saftafløb under ensileringsprocessen og dermed relativt store tab.

Pulpetter har en meget høj vand absorberende evne – 390 kg vand/100 kg. Pulpetter er derfor et af de bedste produkter at iblande grønmassen for at hæve tørstofindholdet til et niveau, hvor saftafløb undgås og dermed forbedre forudsætningerne for en vellykket ensilering.

Det anbefales normalt at blande Pulpetter i græs, hvis tørstofindholdet er under 25% og i majs, hvis tørstofindholdet er under 28%. Mængden af Pulpetter der skal anvendes afhænger naturligvis af hvor meget tørstofprocenten skal hæves. I forbindelse med majsensilering anbefales det at anvende ca. 12 kg Pulpetter/tons majs pr. manglende procentenhed tørstof, medens den tilsvarende mængde til græs er lidt højere 14 -15 kg.