1. Omfang

Vi er meget glade for, at du besøger vores hjemmeside, og at du viser interesse for vores virksomhed og vores produkter. Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger og din privatsfære alvorligt. Nordic Sugar A/S behandler de personoplysninger, som vi indsamler ved besøg på vores hjemmeside og i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.

Denne hjemmeside leveres og kontrolleres af Nordic Sugar A/S, 2300 København S, Danmark, CVR-nr. 29781834 (“Nordic Sugar”, “vi”, “os”, “vores“). Denne privatlivs- og cookiepolitik (“Politikken”) forklarer, hvilke personoplysninger, vi indsamler og behandler om dig i forbindelse med dit besøg på denne hjemmeside. Politikken beskriver dine rettigheder som registrerede, herunder din ret til at fremsætte indsigelser mod de behandlingsaktiviteter, vi foretager.

Denne hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Nordic Sugar er ikke ansvarlig for disse hjemmesiders privatlivspolitikker eller indhold.

 1. Hvordan behandler vi dine personoplysninger?
 2. Personoplysninger i forbindelse med dit besøg på hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside, vil vores servere som en del af standardproceduren gemme den IP-adresse, du har fået tildelt af din internetserviceleverandør, samt informationer om den hjemmeside, du kom fra, før du besøgte vores hjemmeside, den type browser og det operativsystem du bruger, navnet på den computer, der tilgår hjemmesiden, og datoen for og varigheden af dit besøg.

Vi behandler disse personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne levere tekniske administrationsprocesser på hjemmesiden og
 • For at kunne indføre og vedligeholde it-sikkerhedsforanstaltninger

Vi sletter de personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med dit besøg, senest efter 12 uger.

 1. Personoplysninger i forbindelse med dine anmodninger og forespørgsler

Kontaktformularen på vores hjemmeside kræver, at du angiver dit navn, e-mailadresse og emnet for din henvendelse. Du kan frivilligt give os yderligere oplysninger, som f.eks. flere kontaktoplysninger (telefonnummer eller postadresse).

Vi behandler disse personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne besvare dine spørgsmål eller for at kunne kontakte dig i forbindelse med dine anmodninger og forespørgsler
 • For at kunne levere serviceydelser og produkter til dig og dermed imødekomme dine anmodninger og forespørgsler i den forbindelse, samt
 • Til administration af dit kundeforhold.
 1. Personoplysninger i forbindelse med nyhedsbreve, nyheder og udgivelser

Vi indsamler og behandler oplysninger om dit navn og e-mailadresse i forbindelse med abonnementer på vores nyhedsbreve, nyheder og udgivelser.

Vi behandler disse personoplysninger til følgende formål alene på baggrund af dit samtykke hertil:

 • At sende dig vores nyhedsbreve, nyheder og udgivelser
 • At bede dig om at deltage i meningsmålinger vedrørende vores produkter; og
 • Til andre markedsføringsformål

Til nogle nyhedsbrev anvender vi Apsis International AB, Stormgatan 11, 211 20 Malmö, Sweden

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, vil følgende personoplysninger blive lagret på Apsis servere i Tyskland:

Dit navn og e-mailadresse, it-oplysninger (IP-adresse, brugeroplysninger, cookieoplysninger, online navigationsoplysninger, lokationsoplysninger, browser-oplysninger).

Apsis behandler disse oplysninger til at sende og evaluere nyhedsbreve på vores vegne. Apsis kan herudover også behandle oplysningerne til at optimere eller forbedre deres serviceydelser, f.eks. til teknisk optimering af udsendelse og præsentation af nyhedsbreve. Apsis logger abonnenter på nyhedsbreve for at kunne bevise at registreringsprocessen er i overensstemmelse med den dobbelte tilvalgsprocedure. Loggen indeholder tidspunktet for din registrering og en bekræftelse samt din IP-adresse. Apsis logger også ændringer i dine personoplysninger, som er lagret hos Apsis.

Apsis udfører statistiske undersøgelser. Dette inkluderer f.eks. information om, hvorvidt et nyhedsbrev åbnes, hvornår det åbnes, og hvilke links der klikkes på. Af tekniske årsager kan disse oplysninger fordeles på de forskellige nyhedsbrevsmodtagere, men det er ikke vores eller Apsiss hensigt at overvåge individuelle brugere. Formålet med evalueringerne er at undersøge vores brugeres læsevaner og at tilpasse vores indhold til dem.

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbrev ved at trykke på afmeldingslinket i en af vores e-mails. Hvis du ikke er tilmeldt vores nyhedsbreve eller e-mails, vil ingen af dine personoplysninger blive overført. Apsis privatlivspolitik kan læses på https://apsis.com/about-us/policies/privacy-policy

 1. Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi sletter dine personoplysninger som beskrevet i dette punkt, medmindre andet fremgår af et andet punkt i denne Politik.

Vi sletter personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med dine anmodninger og forespørgsler, så snart vi har besvaret din anmodning eller forespørgsel eller har leveret den relevante serviceydelse og/eller produkt. Vi sletter personoplysninger, som vi behandler på baggrund af dit samtykke – f.eks. i forbindelse med din registrering til modtagelse af nyhedsbreve – så snart du trækker dit samtykke tilbage.

Som et eksempel herpå sletter vi ikke dine personoplysninger, hvis vi stadig har en legitim interesse i at benytte dine personoplysninger. Vi kan opbevare dine personoplysninger i forbindelse med tvistløsning eller for at overholde juridiske krav. I hvert tilfælde vil vi ikke opbevare dine personoplysninger i længere tid, end hvad er nødvendigt i forhold til de formål, der er beskrevet i denne Politik.

 1. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler eller overfører personoplysninger til disse andre parter:

 • Med andre juridiske enheder i NordZucker Koncernen, hvis det er nødvendigt i forhold til de formål, der er angivet i denne Politik, herunder hvis din anmodning vedrører et andet selskab i Nordzucker Koncernen, eller hvor det findes nødvendigt i forbindelse med interne administrative formål;
 • Til tredjepartsserviceleverandører, der udfører behandlingsaktiviteter på vores vegne i forbindelse med hjemmesiden og de formål, der er beskrevet i denne Politik (herunder hosting af hjemmesiden og teknisk support, serviceleverandører af markedsføringse-mails, udviklere af hjemmesider til dataanalyse);
 • Hvis vi er forpligtede til at videregive eller dele dine personoplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at håndhæve, forsvare eller beskytte Nordic Sugar A/S’ eller andre Nordzucker enheders rettigheder eller ejendom;
 • Til offentlige myndigheder og andre tredjeparter, når offentlige myndigheder eller retshåndhævende myndigheder tvinger os til at gøre det, eller vi på anden måde er nødsaget til eller har ret at gøre det i henhold til lovgivningen, inklusive men ikke begrænset til ved dom. Vi videregiver personoplysninger, når vi har grund til at tro, at nogen forårsager skade på eller krænker vores rettigheder eller ejendom, andre brugere på vores hjemmeside eller andre, som kan blive skadet af sådanne aktiviteter.
 1. Cookies

Vi benytter cookies og lignende teknologier så som tagging, så vores hjemmesider (herunder vores mobile hjemmesider) fungerer bedre, og så vi kan genkende dig blandt andre brugere.

Oplysninger, som indsamles gennem cookies, anvendes kun til at forbedre kvaliteten og tilgængeligheden af indhold, service og support til vores besøgende. Oplysningerne vil ind imellem blive offentliggjort og kun i et samlet, ikke-personhenførbart format, som f.eks. angiver antallet af besøgende på hjemmesiden.

Du kan læse mere i vores cookiepolitik om hvilke cookies, vi anvender og til hvilke formål.

 1. Dine rettigheder

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, som er beskrevet nedenfor, kan du sende en e-mail til vore Databeskyttelsesrådgiver (se kontaktoplysninger i afsnittet “Kontakt”).

Du har ret til at bede få indsigt i dine personoplysninger, oplysninger om hvem som modtager dine personoplysninger samt information om de formål til hvilke dine personoplysninger til enhver tid anvendes. Vi berigtiger urigtige personoplysninger på din anmodning. I visse situationer kan du bede os om at overføre de personoplysninger, du har givet os, eller bede os om at slette dine personoplysninger.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, er du til enhver tid berettiget til at trække dette samtykke til tilbage.

Hvis vores behandling er baseret på legitime interesser, kan du komme med indsigelser til behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med vores besvarelse af dine anmodninger eller vores behandling af dine personoplysninger til administrative formål. Du kan tilpasse i hvilket omfang, vi skal sende dig markedsføringsmateriale. Du er til enhver tid berettiget til at bede os om at stoppe med at sende dig markedsføringsmateriale.

Vi håber, at vi kan besvare de spørgsmål, som du måtte have omkring den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til din nationale databeskyttelsesmyndighed i EU/EØS. I Danmark er det Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger er Borgergade 28, 5, 1300 København K, mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 1. Kontakt

Du kan kontakte Nordzucker Koncernens Databeskyttelsesrådgiver på dataprotection@nordzucker.com i forhold til udøvelse af dine rettigheder. Vores Databeskyttelsesrådgiveren er ligeledes til rådighed, hvis du har klager vedrørende vores beskyttelse af dine personoplysninger. Hvis du har yderligere spørgsmål eller kommentarer, bedes du kontakte Nordic Sugar A/S.