Ligesom for malkekvæg er udfodring og mængder af stor betydning, når det gælder i hvilken udstrækning melasse kan udnyttes til kødkvæg. Dette skyldes, at energien omsættes meget hurtigt efter udfodringen. Energien udnyttes bedst, hvis melassen gives sammen med grovfoderet. Det er mindre godt at give melasse sammen med kraftfoder.

Anbefalede rationer til kødkvæg
Anbefalede rationer til kødkvæg
Generelt 0,5 kg melasse pr. 100 kg levende vægt

Store mængder kan med fordel deles ud på flere udfodringer eller blandes med grovfoderet.