Udfodringsmetoden og antallet af udfodringer spiller en stor rolle, når det gælder i hvilken udstrækning melasse kan udnyttes. Energien bliver omsættelig meget hurtigt efter udfodringen. Melasse udnyttes bedst, hvis den gives sammen med grovfoder. Det er mindre godt at give melasse sammen med kraftfoder.

Anbefalet dagsration er 1-2 kg melasse. Øgningen optil 2 kg pr. dag bør ske med 0,5 kg pr. uge. Hvis melasse blandes med grovfoder eller hele rationen i en mixervogn, kan udfodringen øges til det dobbelte, eller 3-4 kg pr. dag.

Anbefalede rationer til malkekvæg
Anbefalede rationer til malkekvæg
Generelt 1,0 - 2,0 kg melasse pr. dag
Fuldfoder 1,0 - 4,0 kg melasse pr. dag