Anbefalede rationer til malkekvæg
Anbefalede rationer til malkekvæg
Generelt 30% af kraftfoderet
"Rationer med stort indhold af korn og kraftfoder" 4 kg Pulpetter/dag i højlaktationen
3 kg Pulpetter/dag i midtlaktationen
1-2 kg Pulpetter/dag i senlaktationen

I laktationens begyndelse og under højlaktationen

Pulpetter er det mest balancerede kulhydrat, man kan give en ko. I forbindelsen med kælvning og den efterfølgende øgning af kraftfoderrationen, er det særdeles vigtigt ikke at øge kraftfoderandelen i form af stivelse for hurtigt. Her passer Pulpetter ekstra godt.

Til forskel fra korn findes der egentlig ingen øvre grænse for hvor stor andel af kraftfoderet, som kan udgøres af Pulpetter. En normal dosering, som har vist sig at være optimalt, er ca. 30% af kraftfoderrationen.

I midt- og senlaktationen

I denne periode fodres dyrene med en stor andel grovfoder. Kraftfoder gives sædvanligt i mindre rationer. Hvis man, ved mangel på grovfoder, behøver at give større kraftfoderandele i denne periode af laktationen, passer det godt at give Pulpetter her. Fibrene i Pulpetter kan i stor udstrækning erstatte fibrene i græsmarken.

Sommerudfodring

Et par kilo Pulpetter udjævner og giver bedre udnyttelse af forsommerens proteinrige græs. Det store PBV-overskud, som findes i græsset, balanceres på den rigtige måde med Pulpetter. Også i sensommeren, når græsset oftest er blevet groft med lavere næringsindhold og mindre smag, er komplettering med roepiller vigtigt. Pulpetter kompenserer herved græssets mangel på letfordøjelige fibre.

Yderligere information

Når kraftfoderrationen øges før kælvningen, er det tilrådeligt at gøre det med en del i form af Pulpetter. Dette bør gøres, dels for at øge ædelysten og dels for at tilvænne koen til, hvad som skal udfodres efter kælvningen. Vigtigst er det dog at give køerne en ordentlig grovfoderration.